Vill du veta mer om planer och förslag på hur trafiksituationen kan lösas i Örebro stad? Är du intresserad av ta del av hur det kommer bli med busstrafiken på landsbygden, snabba bussar i staden eller när det blir bättre cykelvägar? En del av svaren kan du hitta här eftersom vi kommer lägga upp rapporter, utredningar och förslag som påverkar hur vi kan resa i vår kommun.

Trafikupproret i Örebro har startat för att skapa ett forum där vi som bor i Örebro ska kunna få veta mer om vad som händer i trafikfrågor. Vi vill få in synpunkter för att kunna föra en starkare talan för trafiken. Här presenterar vi fakta och artiklar. Vi tar upp aktuella projekt och försöker svara på frågor. 

Kommunen och Regionen har under ett antal år planerat för att införa BRT (Bus Rapid Transit) på två stråk i Örebro stad. Förslaget innebär att man kommer bygga om gator mellan Vivalla/Lundby-Centrum-Universitetet-Brickebacken. Upp mot en miljard kr kommer behövas att låta speciella bussar köra i egna fält mitt i gatorna. Kommun och region har beslutat att BRT ska vara klart för trafikstart 2025. 

Material om förslaget som kommer att kosta stora summor för investeringar och troligen innebära att det blir fortsatta nedskärningar på övrig busstrafik i Örebro stad, kommun och län finns att läsa här på vår hemsida.